Sem Pringpuangkeo Foundation

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา


มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว  ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย  จัดพิธีการมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1  ประจำปี 2561 ให้กับเด็กนักเรียนทุน ภายใต้โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ ในเขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา  ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 โดยในงานนอกจากจะมีพิธีการมอบทุนการศึกษาจากประธาน  ประธานบริหาร คณะกรรมการมูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว และผู้อุปการะทุนแล้ว  ในงานยังมีการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนทุน  การแข่งขันประกวดร้องเพลงของเด็กนักเรียนทุน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างทีมนักเรียนทุนจากจังหวัดเชียงราย พบ ทีนักเรียนทุนจากจังหวัดพะเยาอีกด้วย
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว