Sem Pringpuangkeo Foundation

รับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง ช่างอลูมิเนียม

 

บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จำกัด  รับสมัครงานในตำแหน่งช่างอลูมิเนียม โดย มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จะเป็นผู้รับรองและคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครงานเพื่อนำเสนอต่อทางบริษัทฯ ต่อไป  

 

ผู้ได้รับการพิจารณาเข้าทำงานกับทางบริษัทฯ จะได้รับการฝึกสอนงานด้านช่างติดตั้งอลูมิเนียม รวมทั้งงานแยกแบบ เขียนแบบ และมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งโฟร์แมน 

 

คุณสมบัติ

  • เป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว  
  • เพศชาย
  • เรียนสายอาชีพช่าง หรือสาขาก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรมสาขาโยธา  
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
  • มีใจรักในงานอาชีพ รักความก้าวหน้า
  • ขยัน มุมานะ อดทน มีความรับผิดชอบ
  • ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

สวัสดิการหากได้รับการพิจารณาให้ทำงานกับบริษัทฯ

  1. ที่พักพร้อมรถรับส่งไป-กลับที่ทำงาน
  2. ประกันสังคม
  3. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายหลังจากได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ

 

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว 

46/3 หมู่ 10 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

หรือส่งหลักฐานการสมัครงานที่    admin@sem-foundation.org

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว  โทร. 0-5202-0506 

หรือผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่

 
Sponsors
 Project

Environmental Program

Foster Parents Program

Art and Music

Pyscho-Social Support