Sem Pringpuangkeo Foundation

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เปิดรับสมัคร


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งเป็นองค์กรทำงานให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง "ผู้ช่วยผู้จัดการ" เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย โดยผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

3. สามารถทำงานร่วมกับเด็กกำพร้า ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้เป็นอย่างดี

4. มีความละเอียดรอบคอบ

5. ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการศึกษามาได้ที่ admin@sem-foundation.org หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052020506
Sponsors
 Project

Art and Music

Environmental Program

Pyscho-Social Support

Foster Parents Program