Sem Pringpuangkeo Foundation

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เปิดรับสมัคร "ผู้ช่วยผู้จัดการ"


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งเป็นองค์กรทำงานให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง "ผู้ช่วยผู้จัดการ" เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย โดยผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

3. สามารถทำงานร่วมกับเด็กกำพร้า ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้เป็นอย่างดี

4. มีความละเอียดรอบคอบ

5. ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการศึกษามาได้ที่ santi@sem-foundation.org สันติ เล็กสกุล ผู้จัดการ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052020506
Sponsors
 Project

Environmental Program

Foster Parents Program

Art and Music

Pyscho-Social Support